Snel blauwe plekken

Blauwe plekken ontstaan door inwendige bloedingen, veroorzaakt door een beschadiging aan bloedvaatjes. Je ergens aan stoten kan genoeg zijn voor een kleine bloeding en dus een blauwe plekken. Sommige mensen krijgen echter snel blauwe plekken. Wanneer u erg snel blauwe plekken oploopt kan er ook iets anders aan de hand zijn.

Genetische factoren

In veel gevallen ligt het ook deels genetisch vast hoe snel u blauwe plekken oploopt. Bij een goede bloedstolling zal een beschadiging aan bloedvaatjes door bijvoorbeeld een stoot niet snel tot een blauwe plek leiden. Het lichaam zorgt snel voor een stolsel wat lekken van bloed veroorzaakt. De efficiëntie van de bloedstolling hangt af van veel verschillende factoren in het bloed. Een belangrijke factor is de hoeveelheid bloedplaatjes. Bloedplaatjes zijn één van de belangrijkste componenten van een stolsel. De hoeveelheid bloedplaatjes in het bloed verschilt sterk per persoon. Zo hebben vrouwen er vaak minder dan mannen. Een gevolg is dat vrouwen sneller blauwe plekken oplopen: hun stolling is immers minder sterk. Ook andere factoren, zoals de hoeveelheid of werkzaamheid van bepaalde eiwitfactoren in het bloed variëren van persoon tot persoon. Samen bepaalt de balans van deze factoren deels hoe snel blauwe plekken ontstaan.

Naast natuurlijke variatie in de genen kunnen ook erfelijke aandoeningen zorgen voor een sneller ontstaan van blauwe plekken. Een voorbeeld hiervan is het syndroom van Ehlers-Danlos, waarbij het bindweefsel niet optimaal gevormd wordt, waardoor bloedvaten zwak zijn en sneller beschadigd raken, wat er weer voor zorgt dat u snel blauwe plekken krijgt.

Vitamine C-tekort

De bekendste van alle vitamines, vitamine C, speelt in veel processen in het lichaam een zeer belangrijke rol. Zo is vitamine C betrokken bij de vorming van bindweefsel, de groei, ademhaling en de opslag van ijzer, wat op zijn beurt weer belangrijk is voor onder andere de spieren. Bij een tekort aan vitamine C kunnen al deze processen verstoord worden. Een veel geziene aandoening in de Middeleeuwen, maar ook nog in Derde Wereldlanden, is scheurbuik. Door een ernstig en langdurig tekort aan vitamine C wordt er niet voldoende werkzaam bindweefsel gemaakt. Gezien bindweefsel essentieel is voor het bij elkaar houden en stevig houden van alle weefsels, zorgt dit voor ernstige problemen. Onder andere bloedingen komen vaker voor, omdat bindweefsel een belangrijke component is van bloedvaten en zorgt voor de stevigheid van de bloedvaten. Zonder bindweefsel beschadigen bloedvaten sneller en ontstaan er inwendige bloedingen, die weer leiden tot blauwe plekken. Ook bij een minder ernstig vitamine C-tekort, waar geen sprake is van scheurbuik, kunnen bloedingen sneller optreden.

Om voldoende vitamine C binnen te krijgen is het van groot belang voldoende groente en fruit te eten. Zeker aardbeien, kiwi's en bladgroenten zijn een rijke bron van vitamine C.

Vitamine B12-tekort

Hoewel minder vaak voorkomend, kan ook een vitamine B12-tekort leiden tot het sneller ontstaan van blauwe plekken. Vitamine B12 zit in dierlijke producten. Normaal gesproken krijg je dagelijks meer vitamine B12 binnen dan nodig, maar vegetariërers en ook ouderen kunnen door respectievelijk hun dieet en leeftijd toch onvoldoende vitamine B12 binnenkrijgen. Voor de opname van vitamine B12 is een bepaalde factor uit het maagsap nodig. Bij ouderen kan het voorkomen dat hiervan niet meer voldoende wordt geproduceerd en vitamine B12 dus niet voldoende wordt opgenomen. Bij vegatetariërers kan het voorkomen dat er niet voldoende vitamine B12 binnenkomt in het voedsel, omdat er geen vlees wordt gegeten. Een vitamine B12-tekort kan onder andere leiden tot bloedarmoede, wat op zijn beurt kan zorgen voor het sneller ontstaan van blauwe plekken. Meestal zorgt een vitamine B12-tekort echter voor meerdere klachten, waarvan het sneller ontstaan van blauwe plekken een vrij onschuldige is.

Vitamine K-tekort

Vitamine K speelt een essentiële rol in de bloedstolling, en is dan ook van groot belang bij het voorkomen van blauwe plekken. Vitamine K wordt vooral geproduceerd door lichaamsvriendelijke darmbacteriën, maar moet ook nog extra via het voedsel binnenkomen. Hoewel een tekort van vitamine K niet vaak voorkomt, is het wel een factor waarop gelet moet worden bij onderzoek. Door de belangrijke rol van vitamine K, heeft een tekort al snel gevolgen op de bloedstolling en daarmee het (snel) ontstaan van blauwe plekken.

Medicijngebruik

Van enkele medicijnen is bekend dat ze zorgen voor een verminderde bloedstolling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bloedverdunners. Het effect van deze medicijnen op de bloedstolling is altijd omkeerbaar. Wanneer er gestopt wordt met de medicijnen zou de bloedstolling weer op het oude niveau terecht moeten komen, en zou er dus een einde moeten komen aan het snel ontstaan van blauwe plekken. Ga met uw huisarts na of medicijnen die u gebruikt de oorzaak zouden kunnen zijn van het snel ontstaan van blauwe plekken.

Leukemie blauwe plekken

Leukemie, een vorm van bloedkanker, staat bekend als oorzaak van het spontaan of sneller ontstaan van blauwe plekken. Leukemie is zeldzaam en zal in de meeste gevallen de blauwe plekken niet veroorzaken, maar een bewustzijn van de mogelijkheid van leukemie is verstandig. Lees hier meer over op de pagina leukemie blauwe plekken.